Velkommen

Dette er min form for dagbok, og mitt selvhjelpsverktøy – fordi det fungerer som terapi for meg. Jeg påberoper meg ingen sannheter eller oppskrifter på veien til en god helse eller et lykkelig liv. Man må selv finne frem til det som fungerer for seg. Men, kan noe av det jeg skriver være gjenkjennbart, og kanskje gi noen trøst i at man ikke er alene om «rare tanker og følelser,» er det hyggelig. Kan jeg bidra til å bryte ned noen tabuer om psykisk helse, er det positivt.